Kjære landsmenn!

Gjennom generasjoner har nordmenn flokket seg rundt radio og fjernsyn for å høre kongen tale. Nå er nærmere 200 taler av våre tre konger for første gang samlet mellom to permer. Blant dem er kong Haakons første radiotale fra London i 1940.

 

Til norske kvinner og menn

Kringkastet fra London, etter at kongen, kronprinsen og regjeringen hadde måttet forlate Norge.

16. juni 1940

Norske kvinner og menn!
Det er ved vemodige følelser, jeg i dag taler til det norske folk.
Hendelsene i Nord-Norge i begynnelsen av denne måned førte med seg, at en
fortsatt kamp på norsk grunn måtte oppgis; våre allierte var tvunget til inntil videre
å samle sine krefter på andre fronter, og uten alliertes hjelp var det ikke mulig å fortsette
en kamp, som for Nord-Norge bare ville ha medført ytterligere ødeleggelser.
Jeg måtte derfor sammen med Kronprinsen og Regjeringen gå til det tunge skritt
å forlate landet.
Jeg håper og tror at alle forstår den overvinnelse, det var for meg å ta bestemmelsen;
å forlate landet, hvor jeg i 35 år har levet sammen med folket, og hvor jeg
har levet lykkelig. Nettopp nå, når det norske folk har det ondt og det krymper
seg under undertrykkerens hæl, hadde jeg helst villet bli i landet og delt også disse
jerntunge tider med mitt folk.
Det er imidlertid mitt inderlige håp, at det norske folk vil forstå de beveggrunner,
som fikk meg til å velge et nytt oppholdssted, hvorfra vi kan fortsette å arbeide
for vårt lands frigjørelse. Jeg vil herfra sammen med Regjeringen etter beste evne
ta hånd i de mange administrative, finansielle og politiske saker, som vi kan føre
frem. Vi vil våke over den betydningsfulle del av Norge som ennå er fri, nemlig vår
handelsflåte, og se til, at det norske flagg stadig skal vaie på alle hav.
Det er meg til stor trøst, at jeg på denne måte – selv utenfor Norges grenser – kan
arbeide for mitt land og mitt folk.
Jeg ønsker å uttale en varm takk til alle norske soldater, matroser og frivillige
hjelpearbeidere for deres innsats for landets forsvar; dere har alle utført et godt og
trofast arbeid.
Og til alle pårørende av dem, som satte livet til i kampen for vår frihet og selvstendighet
– på slagmarken eller som uskyldige ofre for flyangrepene – sender
Kronprinsen og jeg vår varme og dypfølte deltakelse i deres sorg.
Vi kjemper mot en fiende, som ikke forstår oss, og som ikke fatter den grunnfestede
fedrelandskjærlighet, som bor i alle nordmenns sinn, og som vi, som nå
er i utlendighet, mer enn noensinne er oppfylt av. Det er helt utenkelig for oss, at
vi ikke skulle fortsette å bygge og bo i et Norge, hvor vi selv bestemmer over vår
skjebne, og vi kan ikke tro, at frihetstrangen og frihetsviljen noensinne skal dø
i nordmenns hjerter.
Det norske folk har aldri, selv i nedgangstider, vært noe trellefolk, og det er det
heller ikke i dag. Vi har vist, at vi kan styre oss selv, og vi har grunn til å være stolt av
landet vårt, bygget opp som det er på fedrenes verk i 1814 og i 1905 og på et sosialt
grunnlag, som tar sikte på å skape gode livsvilkår for hele folket.
Jeg sender sammen med Kronprinsen de varmeste hilsener til alle norske kvinner
og menn – i hus og hytte. La oss alle sette vår lit til fremtiden; la oss si som skyssgutten
i 1814: «Husk at Gud står attåt», og la oss minnes fedrelandssangens ord:
«Landet vilde han beskytte
Skjønt det mørkt så ut.»
Gud signe vårt dyre fedreland.

kjaere landsmenn.jpg

 

Kjære landsmenn
Kongens taler 1905-2017

Forord av Per Egil Hegge

Nå er nærmere 200 taler av våre tre konger for første gang samlet mellom to permer – fra prins Carls tale etter han var blitt valgt til Norges konge i 1905 til kongeparets taler i forbindelse med feiringen av deres 80-årsdag i 2017. 

Her er taler ved de store anledninger, ved brylluper og jubileer og under de dramatiske aprildagene i 1940. Både kong Haakons og kronprins Olavs taler i radio fra London under krigen gir et gripende bilde av en prøvelsens tid for landet. Nyttårstalene fra etterkrigstiden er unike tidsbilder som viser hvordan Norge har gått fra å være en nasjon av nøysomme fiskere, bønder og industriarbeidere til å bli et oljerikt ­og multikulturelt samfunn. Les mer og bestill boken her