Intervju med Eskil Kjos Fjell

Eskil Kjos Fjell er en av vårens to spennende debutanter på Vigmostad & Bjørke. Hans roman Moderne tapet forteller den gripende og dypt ironiske historien om en mann ved navn Zygmunt Svensson. Gjennom en rekke ulike tildragelser får leseren et bilde av Zygmunts tilværelse og hvor han er på vei. Til sammen danner bitene en fortelling om det moderne liv, slik det alltid er i oppløsning.

Eskil BW IMG_0398.jpg

Hvordan skriver du?
Skriveprosessen er langsom. Setning for setning. Jeg kommer meg ikke videre i teksten før jeg er passelig fornøyd med det jeg allerede har skrevet. Sjeldent skriver jeg ut fra en fullstendig fortelling, et «konsept» eller et prosjekt, men oftere ut fra en løsrevet/isolert hendelse eller situasjon uten å vite hvor teksten ender. For eksempel var ikke utgangspunktet for Moderne tapet at jeg bestemte meg for å skrive en roman eller skrive frem et prosjekt. Det var heller slik at jeg etter hvert innså at tekstene jeg skrev hørte sammen. De kretset rundt samme tematikk, personene minnet om hverandre og sammen skapte de en form for spenning.

Hvorfor skriver du?
Det er vanskelig å forklare. Jeg tror ikke det er en bestemt grunn til hvorfor jeg skriver. Det hender jeg får en tanke, en forestilling, eller ser for meg en person eller en scene som jeg får lyst til å skrive ned. Uten at det er en del av noe større prosjekt eller formål. Det hender også at jeg funderer over situasjoner og problemer, og skriver dem ned for meg selv. Det kan kanskje betegnes som en hang. Denne hangen opplever jeg som lystbetont, men det er ofte også en pine i den forstand at det er vanskelig å skrive presist. Av og til opplever jeg det som nødvendig å skrive for å uttrykke meg. Alle mennesker har behov for å uttrykke seg – å skrive er én måte. Å skrive er sårbart, alvorlig.

Hvorfor leser du?
Jeg leser av nysgjerrighet, for å få flere blikk på tilværelsen, oppdage andres erfaringer og fortellinger. Det kan være dypt tragiske erfaringer, men også hverdagslige historier og absurde øyeblikk. For meg er ikke litteraturen en flukt fra virkeligheten, men snarere en søken etter noe nytt, underlig og rart. Litteraturen gjør meg glad, trist, forvirra og klokere.

For meg er ikke litteraturen en flukt fra virkeligheten, men snarere en søken etter noe nytt, underlig og rart. Litteraturen gjør meg glad, trist, forvirra og klokere.
Terningkast 6 i Hamar Arbeiderblad:  «Fengslende (..) Og hvis noen hadde bedt meg avsløre hva jeg mener om boka, kunne jeg svart: Særegen! Og at det spesielle begeistrer meg.»  Frøydis Finstad Gundersen, Hamar Arbeiderblad   LES MER OM BOKEN HER    

Terningkast 6 i Hamar Arbeiderblad:
«Fengslende (..) Og hvis noen hadde bedt meg avsløre hva jeg mener om boka, kunne jeg svart: Særegen! Og at det spesielle begeistrer meg.»
Frøydis Finstad Gundersen, Hamar Arbeiderblad
LES MER OM BOKEN HER

 

Hvor lenge har du skrevet og hvorfor begynte du med det?
På grunnskolen og videregående skole var jeg aldri spesielt glad i å skrive, men mot slutten av videregående oppdaget jeg litteraturen i og utenfor "skolepensum" og jeg begynte å skrive korte tekster. Grunnen til at jeg begynte å skrive? Jeg ble engasjert i tekstene jeg leste, fikk lyst til å svare og uttrykke noen av mine egne fantasier.

Hva slags bakgrunn har du?
Jeg ble født i Oslo i 1986, vokste opp på Hamar, og etter videregående flyttet jeg tilbake til Oslo for å studere. Har siden bodd i Oslo med unntak av ett år på Forfatterstudiet i Bø i Telemark. I tillegg til Forfatterstudiet har jeg en mastergrad i filosofi og praktisk pedagogisk utdanning fra UiO. I dag arbeider jeg som lærer. Det er utfordrende og noe jeg trives med. Det beste med å være lærer er møtet med elevene i klasserommet – alle de gode og kritiske spørsmålene, lysten etter kunnskap, historiene og de ulike personlighetene.

Hva fikk du ut av Forfatterstudiet i Bø?
Forfatterstudiet i Bø har vært avgjørende for skrivingen min. Jeg fikk tid til å skrive og lese, og det var der jeg viste tekstene mine for første gang, fikk kritiske kommentarer fra gode medstudenter, kunstnerisk leder Rune Christiansen og gjestelærere, og leste andres tekster. I tillegg lærte jeg å lese tekster varsomt, studere språket.

Hvordan ser dagsrutinen din ut som forfatter?
Jeg jobber hundre prosent som lærer. Det betyr at jeg ikke har mye tid til å skrive i hverdagen, men det hender jeg skriver på kvelden og i helgene. Det meste av skrivingen min foregår i feriene. Da foretrekker jeg å skrive i lange strekk.

Hvilket tema er du aller mest opptatt av i litteraturen - din egen og andres?
Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er mer opptatt av ett bestemt tema fremfor andre. Jeg finner det meste interessant på en aller annen måte.

Eskil Kjos Fjell (f. 1986) bor i Oslo. Han har en mastergrad i filosofi og har gått Forfatterstudiet i Bø. I dag arbeider han som lærer ved Ullern videregående skole. Moderne tapet er hans debut.

Fengslende (..) Og hvis noen hadde bedt meg avsløre hva jeg mener om boka, kunne jeg svart: Særegen! Og at det spesielle begeistrer meg.
— Frøydis Finstad Gundersen, Hamar Arbeiderblad (Terningkast 6)