Reformasjonen

Turné om reformasjonen i Frank Aarebrots ånd

med Kjetil Evjen og Erik Aarebrot

- Den 25. oktober skulle vi, sammen med mange andre, egentlig lene oss tilbake og nyte galskapen i at Frank Aarebrot skulle snakke i 500 minutter om reformasjonen og dens påvirkning på de videre 500 år av historien. Frank Aarebrot elsket å prate med forsamlinger og jo mer tid han fikk jo bedre ble det, men selv han innså at å snakke i 500 minutter kom til å bli utfordring. Den boken som nå foreligger var på mange måter Franks unnskyldning for å sette i gang forberedelser til foredraget allerede for halvannet år siden.

Reformasjonen, den store historien

Av Frank Aarebrot og Kjetil Evjen
I 2017 er det fem hundre år siden Martin Luther publiserte sine 95 teser. Dette regnes som begynnelsen på reformasjonen og på en periode med store omveltninger i Europa, både politisk og religiøst. Reformasjonen var et teologisk opprør mot den katolske kirkens dominans, men den var samtidig noe langt mer. En rent teologisk eller kirkehistorisk tilnærming gir ikke en fyllest-gjørende bakgrunn for hvorfor reformasjonen kunne lykkes. Det politiske aspektet er vel så viktig, fordi det selvsagt handler om makt. Reformasjonen har påvirket samfunnet på forskjellige måter til forskjellige tider. Paradoksalt nok har den både fremmet eneveldige diktaturer og demokratisering. Den har gjort religionen mer inderlig, men også fremmet sekularisering. I denne bredt anlagte fortellingen skriver Frank Aarebrot og Kjetil Evjen om forutsetningene for reformasjonen og dens revolusjonerende betydning for samfunnsutviklingen helt frem til i dag.

Bestill foredrag med Kjetil Evjen og Erik Aarebrot

Kontakt: Kjetil Evjen: kjetil.evjen@uib.no / 93801688 / Erik Aarebrot: erik.aarebrot@gmail.com / 9248006 

Den 25. oktober skulle vi, sammen med mange andre, egentlig lene oss tilbake og nyte galskapen i at Frank Aarebrot skulle snakke i 500 minutter om reformasjonen og dens påvirkning på de videre 500 år av historien. Frank Aarebrot elsket å prate med forsamlinger og jo mer tid han fikk jo bedre ble det, men selv han innså at å snakke i 500 minutter kom til å bli utfordring. Den boken som nå foreligger var på mange måter Franks unnskyldning for å sette i gang forberedelser til foredraget allerede for halvannet år siden.

Slik ble det ikke.

Vi har hørt historien om reformasjonen stykkevis og delt, Kjetil gjennom skriveprosess og vi i familien gjennom middagsstunder og sofaprat. Det vi ikke får høre denne gangen er hvordan foredraget utvikler seg over tid. Etter hver eneste av NRK-foredragene dro Frank land og strand rundt og holdt foredraget om igjen, i forskjellige versjoner. I møte med alle dere der ute fikk han påfyll av detaljer, innsikter og perspektiver som gjorde at foredragene fikk sitt eget og forlenget liv. Franks kalender for 2017 og 2018 var allerede tettpakket med avtaler om å holde varianter av det store foredraget.

Vi innser at vi ikke kan fylle tomrommet etter Frank alene. Derfor har vi lyst til å reise med boken til akkurat de forsamlingene Frank elsket å foredra i for å bidra til at dere som leser boken selv kan finne et grunnlag for å gjøre dere noen tanker om hvorledes vår “kristne og humanistiske kulturarv” i årene fremover kan tenkes å påvirke samfunnsutviklingen.

Vel møtt!

Praktisk informasjon

Vi er tilgjengelig for foredrag og andre arrangementer, både før og etter nyttår.  I utgangspunktet ser vi for oss arrangementer på omtrent halvannen time, men dersom dere har spesielle ønsker kan vi selvsagt tilpasse oss. 

Se gjerne kalenderen under for tilgjengelighet, og ta kontakt om du ønsker et arrangement med oss. Vi tar i utgangspunktet ikke honorar, men reise og opphold (dersom det er nødvendig) dekkes av arrangør. Det er hyggelig hvis boken er tilgjengelig for salg i forbindelse med arrangementet. Forlaget tar kontakt for den rent praktiske gjennomføringen av det etter at en avtale er gjort.

Kontakt: Kjetil Evjen: kjetil.evjen@uib.no / 93801688 / Erik Aarebrot: erik.aarebrot@gmail.com / 9248006

Kalender

Torsdag 09. november 2017. 20.00
Europabevegelsen, Litteraturhuset i Bergen

Torsdag 22. november 2017. 11.00
Senioruniversitetet for ytre Ryfylket, Jørpeland


Lørdag 25. november 2017
Bergen Offentlige Bibiliotek

Torsdag 14. desember 2017. 09.00
Lo i Bergen og Omland, Folkets Hus

2018
Onsdag 17. januar 2018. 18.00
Human-Etisk Forbund, Bergen

Tirsdag 20. februar 2018. 19.00
Radøy Sogelag, Manger

Mandag 12. mars 2018. 11.30
Senioruniversitetet, Norheimsund Kyrkje

Lørdag  31. mars 2018. 19.00
Bergenhus Rotary, Bergen

Torsdag 15. mai 2018. 13.00
Aktiv+, Sotra Arena